Nadácia Allianz oslavuje 15 rokov. Podporila vyše 800 projektov za 3,7 milióna eur


17. júna 2008 vznikla Nadácia Allianz. Za 15 rokov svojho fungovania podporila 803 projektov z oblasti dopravy a bezpečnosti na cestách, dopravnej výchovy v materských a základných školách, športu, ale aj zdravotníctva v podobe zdravotníckych prístrojov a vybavenia, ďalej životného prostredia a ekológie, či pomoci po invázii na Ukrajinu.

Celková suma podporených projektov dosiahla 3,7 milióna eur. „Pri zrode Nadácie Allianz sme sa zamerali najmä na bezpečnosť na cestách a dopravnú výchovu.

Dianie v spoločnosti a viaceré výnimočné situácie a neľahké okolnosti, v ktorých sa ocitli rôzne skupiny ľudí, nám však ukázali ďalšie možnosti pomoci a veríme, že to bolo správne rozhodnutie,“ hovorí správkyňa Nadácie Allianz Lucia Strnad Muthová. Viac