Nadácia Allianz v roku 2022 podporila 73 neziskových projektov vyše 440-tisíc eurami


Nadácia Allianz aj v roku 2022 plnila svoje poslanie podporou projektov v oblasti zvyšovania bezpečnosti na cestách, ochrany zdravia, prevencie a ďalších verejnoprospešných oblastí, najmä podpory športu, sociálnej pomoci a vzdelávania. Celkovo podporila 73 neziskových projektov v sume vyše 440-tisíc eur.

V roku 2022 sme reagovali najmä na výnimočné situácie a neľahké okolnosti, v ktorých sa ľudia po invázii Ruska na Ukrajinu. Podporili sme organizáciu Človek v ohrození, ktorá pomáhala na hraniciach, pomáhali Ukrajincom a Ukrajinkách na Slovensku prostredníctvom Ukrainskej Spilky v Žiline, či fondu Donio. Podporili sme aj zbierku Modrý gombík organizovanú UNICEF-om na Slovensku pre ukrajinské mamičky a ich predčasne narodené detičky. 

V oblasti vzdelávacích projektov sme pokračovali v podpore EDUpoint a EDUfest projektov, v rozvíjaní technických zručností mladých prostredníctvom festivalu Junior Internet AMAVET a Festivalu štyroch živlov. Po prvýkrát sme spolupracovali s OZ Zmúdri a podporili aj vzdelávanie najmenších dotáciou projektu zvedavej Ely a múdreho Všelipka.

V oblasti ekológie podporila naša nadácia bratislavskú ZOO a zabezpečila tak vhodné ubytovanie pre vzácne hrošíky libérijské, ktoré so svojím malých prírastkom potrebujú v zime teplejšiu a vlhkejšiu klímu.

Od roku 2021 je spoločnosť Allianz oficiálnym celosvetovým poisťovacím partnerom Olympijského a paralympijského hnutia. Nadácia Allianz podporuje slovenských paralympionikov už viac ako 5 rokov a v tom uplynulom im venovala na prípravu a rozvoj 120-tisíc eur. Pravidelne podporujeme aj aktivity intelektuálne znevýhodnených športovcov. Prostriedky použili na prípravu atletického kempu pre mladých, cyklistické preteky, či tenisový tábor. Najvzácnejšou hodnotou činnosti paralympijského hnutia a špeciálnych olympiád je celoročná pomoc, ktorá mení životy znevýhodnených. Vďaka športu, podpore, motivácii a získaným priateľstvám je ich život krajší, výnimočnejší a lepší.  

Významným verejnoprospešným účelom Nadácie Allianz je naďalej podpora bezpečnosti cestnej premávky, preventívne pôsobenie na znižovanie nehodovosti, predchádzanie vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie. V roku 2022 vďaka podpore z Nadácie Allianz bolo nainštalovaných 26 meračov rýchlosti v obciach a mestách po celom území Slovenska. Celkovo vďaka poskytnutým grantom z Nadácie Allianz je na území Slovenska momentálne nainštalovaných 300 meračov rýchlosti, ktoré pomáhajú znižovať nehodovosť a tak chránia zdravie, život a majetok účastníkov cestnej premávky a obyvateľov obcí a miest. Okrem toho vďaka podpore z Nadácie Allianz boli osvetlené priechody pre chodcov v Gbeloch a Ponikách.

V Sekuliach, Banke a Košiciach zase vďaka nadácii pribudli automatické defibrilátory, ktoré môžu zachrániť ďalšie ľudské životy. Nadácia Allianz už tradične podporuje celoslovenskú osvetovú akciu s názvom Deň bielej palice, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Cieľom akcie je upozorniť vodičov na chodcov s bielou palicou ako zraniteľných účastníkov cestnej premávky.

Nadácia Allianz podporuje aj aktivity zamerané na rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, preto v uplynulom roku podporila aj Medzinárodný festival horských filmov v Poprade, či detský festival Za siedmimi horami.

Nadácia Allianz prispela aj v sociálnej oblasti a podporila viacero projektov pre sociálne znevýhodnené osoby. Dlhoročné priateľstvo naďalej rozvíja najmä s deťmi z Centra pre deti a rodiny v Ilave - Klobušiciach a v uplynulom roku im prispela na revitalizáciu rodinnej záhrady, obnovenie posilňovne a priestoru pre pomáhajúcich. Nadácia tiež pravidelne podporuje aktivity spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Nadáciu Kvapka nádeje, ktorá pomáha v oblasti diagnostiky, liečby a starostlivosti o detských onkologických pacientov. Tento účel sa jej darí plniť aj vďaka podpore z Nadácie Allianz, ktorá prispela za uplynulé roky sumou spolu už vyše 200-tisíc eur.