ELA A VŠELIPKO animovano-dokumentárny film pre najmenších


Nadácia Allianz sa v roku 2021 stala partnerom projektu, ktorý je zameraný na vzdelávanie tých najmenších detí. Jednotlivé témy, ktorým sa projekt venuje, boli spracované v krátkych 10 minútových animovano-dokumentárnych filmoch.

Témy, ktoré sú v rámci tohto projektu spracované, nesú dôležité posolstvo pre budúce generácie. Deti sa učia, ako sa starať o našu planétu, čo znamená ochraňovať životné prostredie a aký vplyv môžu mať ich jednoduché činy. Zároveň je tento projekt určený aj pre pedagógov a rodičov, aby mohli podporovať toto vzdelávanie doma aj v škole.

Nadácia Allianz prispieva aj k takýmto dôležitým iniciatívam, ktoré formujú budúcnosť našich detí a učí ich cenným hodnotám ochrany životného prostredia. Spoločne môžeme dosiahnuť pozitívny vplyv na našu planétu a viesť najmladšiu generáciu k uvedomeniu si dôležitosti udržateľnosti a ochrany prírody.