ELA A VŠELIPKO animovano-dokumentárny film pre najmenších


Cieľom projektu nie je len na problémy poukazovať, ale najmä naučiť najmenšie deti, ako sa k prírode a k životnému prostrediu správať, ako ho ochraňovať, prečo zbytočne nepoužívať plasty, alebo ako správne separovať odpad. Aby sa to mohli všetko naučiť, musia v prvom rade poznať prírodu a prostredie, v ktorom žijeme. Prostredníctvom jednoduchých príbehov a animovaných postavičiek (prváčky Ely a jej kamaráta malého konárika zo starej lipy Všelipka) sa môžu deti spoločne učiť. Jednotlivé témy sú spracované v krátkych 10 minútových animovano-dokumentárnych filmoch a prostredníctvom internetu poskytnuté na stiahnutie pre všetkých zdarma.