Psychologická, zdravotná a športová podpora pre členky OZ Amazonky


Nadácia Allianz podporila projekt zahŕňajúci psychologickú, zdravotnú aj športovú podporu pre onkopacientky.