Online kurzy pre znevýhodnené slovenské ženy


SLAVKINE, o. z. realizuje pre znevýhodnené ženy kurzy pletenia a háčkovania, vyberá z nich tie najzručnejšie, ktoré neskôr spolupracujú na vytváraní pletených a háčkovaných produktov slow fashion značky občianskeho združenia SLAVKINE. Za svoju prácu sú ženy spravodlivo a riadne odmenené. Ku každému produktu SLAVKINE je pribalený aj príbeh ženy, ktorá produkt vyrobila. Vďaka podpore z nadácie mohol byť vytvorený project -  online kurzy pre znevýhodnené slovenské ženy. Odborníci varujú, že najviac ohrozenými skupinami chudobou sú na Slovensku, v COVIDovej situácii, seniori či jednorodičovské domácnosti. Špecialisti radia, že práve tvorivá manuálna činnosť je dobrou psychohygienou v boji proti sociálnej izolácii. Cieľom projektu bolo využiť rozvojový potenciál ľudských zdrojov zo znevýhodnených skupín v štyroch najmenej rozvinutých okresoch Slovenska, podporiť inklúziu, rovnosť príležitosti na trhu práce a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu. Vybrané ženy sa zoznámili so základmi v ručnom pletení a háčkovaní. Online kurzy sú vedené profesionálnymi lektorkami, prioritne seniorských ročníkov. Ide tak aj o prepájanie medzigeneračného dialógu, kedy staršie ženy odovzdávajú svoju tradičnú zručnosť mladším ženám.