THE RUN SLOVAKIA


Štafetový beh The Run Slovakia je prvý a jediný beh naprieč celou krajinou, ktorý spája východ a západ Slovenska. Jeho cieľom je podnietiť verejnosť k športu, spoznať krásy našej krajiny na vlastných nohách a štafetovo si zabehnúť maratón. Počas troch dní  bežci zdolajú nádhernú  viac ako 500 km dlhú trasu, ktorá vedie cez významné kultúrne a  historické časti Slovenska. Vďaka podpore z Nadácie Allianz sa podarilo pokryť náklady súvisiace so zabezpečením bezpečnosti bežcov na trase z Košíc cez Tepličku nad Váhom až do Bratislavy. Mohlo byť realizované kvalitnejšie dopravné značenie pre bežcov, aj na nočných etapách. Veľmi dôležitou súčasťou bezpečnosti na podujatí bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom motorizovaných zdravotných posádok pozdĺž celej trasy preteku. Prostredníctvom spolupráce so Zelenou Vlnou RTVS sa úspešne zrealizovalo monitorovanie a informovanie bežcov, divákov a účastníkov cestnej premávky o aktuálnej situácii na cestách, ktorými viedla bežecká trasa.