Nadácia Allianz darovala 25-tisíc eur na oddelenie bunkovej terapie


Intenzívny rozvoj liečby onkologických a hematologických ochorení a samotnej TJKD priniesol nové požiadavky na materiálno technické zabezpečenie moderných liečebných metód a transplantačného programu s nutnosťou vybudovania Oddelenia bunkovej terapie. Hlavným dôvodom je potreba úpravy štepov krvotvorných buniek, ktorá prispieva k optimalizácii priebehu transplantácií, umožňuje imunomoduláciu pacientov infúziami donorských lymfocytov či extrakorporálnou fotoferézou.

Vďaka podpore z Nadácie Allianz môže byť vybudované Oddelenie bunkovej terapie, ktoré bude súčasťou pracoviska Hematológie a transfúziológie OLM NÚDCH. Oddelenie zabezpečí nepretržité a bezodkladné odborné spracovanie tkanivových a bunkových štepov nevyhnutných pre úspešnú transplantáciu krvotvorných buniek, detských onkologických pacientov z celého Slovenska. Viac