MŠ Komenského 13, Liptovský Mikuláš


Po uskutočnení revitalizácie dopravného ihriska v roku 2015 v areály materskej školy (nový betónový povrch, vodorovné značenie) sa predpokladalo dovybavenie dopravného ihriska zvislým dopravným značením, prenosným semaforom a detskými dopravnými prostriedkami. Dobudované dopravné ihrisko simuluje dopravnú situáciu v blízkosti materskej školy, čo predpokladá lepšiu orientáciu detí – chodcov, detí -  cyklistov,  ako účastníkov cestnej premávky. Týmto spôsobom umožnili deťom prostredníctvom zážitkového učenia získať pozitívne vzorce správania sa ako najohrozenejších účastníkov cestnej premávky.