Združenie rodičovskej rady pri MŠ v Kútoch


Cieľom projektu bolo rozšírenie cesty jestvujúceho dopravného ihriska, aby deťom bola umožnená jazda v oboch smeroch. Domaľoval sa prechod pre chodcov, vyznačil sa kruhový objazd a parkovacie miesta. Vďaka dobudovaniu ihriska môžu deti lepšie pochopiť princípy cestnej premávky.